print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Kapelle−op−den−bos

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 981 949 1930
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 400 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Klein-Brabant
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Brussel − Rupel  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Hombeek, Leest, Nieuwenrode, Ramsdonk, Tisselt en Zemst