print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Kampenhout

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1592 1520 3112
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 204 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Leuven − Rupel  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Berg, Boortmeerbeek, Buken, Erps−Kwerps, Hever, Nederokkerzeel, Veltem−Beisem en Wespelaar