print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Kachtem

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Roeselare Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 830 793 1623
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 314 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Roeselare − Leie  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Ardooie, Emelgem, Izegem, Roeselare (Roulers) en Rumbeke