print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Jurbise

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Henegouwen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Bergen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 565 544 1109
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 162 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Jurbeke Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Erbaut, Erbisoeul, Lens en Masnuy−Saint−Jean