print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Jalhay

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luik   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Verviers Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1022 955 1977
Landbouwstreek: Weidestreek Bevolkingsdichtheid: 37 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 6 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Jalhay is een grensgemeente met Duitsland
Aangrenzende gemeenten: Goé (Gulke), Limbourg (Limburg), Membach, Polleur, Sart en Stembert