print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Isières

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Henegouwen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Aat Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 561 527 1088
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 157 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Dender  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Lanquesaint, Meslin−l'Evêque, Ollignies (Woelingen), Papignies (Papegem) en Rebaix