print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Humbeek

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 942 915 1857
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 236 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Klein-Brabant
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Brussel − Rupel  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Kapelle-op-den-Bos)
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Beigem, Grimbergen, Meise, Nieuwenrode en Zemst