print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Huizingen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 641 634 1275
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 451 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Brussel − Charleroi  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Buizingen)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Buizingen, Dworp (Tourneppe) en Sint−Pieters−Leeuw