print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Houtem

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Veurne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 794 773 1567
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 123 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Veurne − Bergues  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 6.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Houtem is een grensgemeente met Frankrijk
Aangrenzende gemeenten: De Moeren, Leisele, Veurne (Furnes), Vinkem en Wulveringem