print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Hombeek

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Mechelen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1113 1092 2205
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 228 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Klein-Brabant
Bevaarbare waterlopen: Zenne  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Kapelle−op−den−bos, Leest, Mechelen (Malines) en Zemst