print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Hollange

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luxemburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Bastenaken Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 418 405 823
Landbouwstreek: Ardennen Bevolkingsdichtheid: 30 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Sibret)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 8.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Hollange is een grensgemeente met Groothertogdom Luxemburg
Aangrenzende gemeenten: Fauvillers, Hompré, Tintange, Villers−la−Bonne−Eau en Witry