print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Hofstade

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 597 640 1237
Landbouwstreek: Kempen (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 215 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Leuven − Rupel  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Mechelen & Weerde)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Elewijt, Hever, Mechelen (Malines), Muizen, Weerde en Zemst