print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Hodimont

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luik   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Verviers Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2426 2639 5065
Landbouwstreek: Weidestreek Bevolkingsdichtheid: 27953 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Verviers)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Dison, Lambermont, Petit−Rechain en Verviers