print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Hingene

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Mechelen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1880 1916 3796
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 254 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Klein-Brabant
Bevaarbare waterlopen: Rupel en Schelde  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Bornem)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bazel, Bornem, Niel, Puurs, Ruisbroek, Rupelmonde, Schelle, Steendorp en Temse (Tamise)