print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Herent

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2447 2287 4734
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 258 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Leuven − Rupel  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Leuven (Louvain), Rotselaar, Tildonk, Werchter, Wilsele en Winksele