print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Heindonk

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Mechelen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 330 291 621
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 169 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Klein-Brabant (rand)
Bevaarbare waterlopen: Dijle en Rupel  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Tisselt)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Blaasveld, Heffen, Rumst, Terhagen, Walem en Willebroek