print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Heikruis

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 505 552 1057
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 138 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Pajottenland (rand)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bierghes (Bierk), Bogaarden, Herfelingen, Herne, Kester en Petit−Enghien (Lettelingen)