print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Heffen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Mechelen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 561 537 1098
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 158 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Klein-Brabant
Bevaarbare waterlopen: Dijle en Zenne  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Tisselt)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Blaasveld, Heindonk, Leest, Mechelen (Malines), Tisselt en Walem