print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Havay

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Henegouwen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Bergen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 407 420 827
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 90 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Aulnois ("Quévy"))
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 7.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Havay is een grensgemeente met Frankrijk
Aangrenzende gemeenten: Givry, Goegnies−Chaussée, Harveng en Quévy−le−Grand