print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Hallaar

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Mechelen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 512 521 1033
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 150 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Grote Nete  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Heist−op−den−Berg en Itegem