print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Gemeente Vaulx

Nijverheidssectoren: Uitslagen


Sectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
BOUWNIJVERHEID77060628028340344,58
GROEVEN1314885262285593562585559079,41
HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID770707606130131,75
KERAMISCHE NIJVERHEID231000041041410415,52
KLEDINGNIJVERHEID1313011314077120212,83
LEDER- EN HUIDENNIJVERHEID8808081019091,21
METAALNIJVERHEID2202022024040,54
TEXTIELNIJVERHEID1212001313011014141,88
TRANSPORT2202022024040,54
VOEDINGSNIJVERHEID3310505808130131,75
Totaal6971905,005728856471165870439743100,00