print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Gemeente Ekeren

Subsector Bouwwerken: Uitslagen


Bedrijfsgroepen Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Loodgieters-zinkwerkers, gasfitters220(1) 0002022020,79
Metselaars, vloerders, cementeerders, putdelvers1516015015280284304316,93
Schilders [in gebouwen, op vensters; decoratief; schilders-behangers]5505051016062,36
Totaal2223020020310315105120,08
(1): Teneinde dubbeltellingen te vermijden, worden één of meerdere personeelsleden die eveneens werkzaam zijn voor andere bedrijfsafdelingen (categorie niet-arbeiders) hier niet vermeld