print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Gemeente Cugnon

Subsector Bouwwerken: Uitslagen


Bedrijfsgroepen Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Metselaars, vloerders, cementeerders, putdelvers1316013013000130139,35
Plafonneerders; bestrijkers van pleisterwerk met kleurstoffen1101010001010,72
Schilders [in gebouwen, op vensters; decoratief; schilders-behangers]0100000000000,00
Steenhouwers en -bewerkers110(1) 0000000000,00
Totaal15190140140001401410,07
(1): Teneinde dubbeltellingen te vermijden, worden één of meerdere personeelsleden die eveneens werkzaam zijn voor andere bedrijfsafdelingen (categorie niet-arbeiders) hier niet vermeld