print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Gemeente Bruyelle

Subsector Exploitatie van groeven: Uitslagen


Bedrijfsgroepen Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Steengroeven (gehouwen stenen, breuksteen, plaveien, enz.) (dagbouw)1120202780788008026,67
Totaal1120202780788008026,67