print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Gemeente Ulbeek

Subsector Fabricage van houten voorwerpen: Uitslagen


Bedrijfsgroepen Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Manden en vlechtwerk (produktie van), mandenmakers1101010001011,85
Totaal1101010001011,85