print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Gemeente Thirimont

Subsector Klompennijverheid: Uitslagen


Bedrijfsgroepen Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Klompen (planeerders, uithollers, afwerkers) [huisarbeid voor rekening van fabrikanten]2202021013035,00
Klompen (produktie van) [huisnijverheidondernemers]1101011012023,33
Klompen (produktie van), klompenmakers1101012023035,00
Totaal44040440480813,33