print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Gemeente Schoonaarde

Subsector Fabricage van oliën, kaarsen en zepen: Uitslagen


Bedrijfsgroepen Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Onbewerkte en gezuiverde dierlijke oliën (produktie van)1151016067074,40
Totaal1151016067074,40