print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Gemeente Peer

Subsector Linnennijverheid [met of zonder andere stoffen]: Uitslagen


Bedrijfsgroepen Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Niet-gemechaniseerde vlasweverijen, vlaswevers (met of zonder andere stoffen)1101010001010,51
Totaal1101010001010,51