print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Gemeente Anderlecht

Sector BOEKNIJVERHEID: Uitslagen


Bedrijfsgroepen Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Boekbinderijen, boekbinderijen en produktie van registers, schrijfboeken, enz. (werkplaatsen voor)44(1) 0(1) 7(1) 073022523722590,48
Boekdrukkerijen99(1) 2(1) 9(1) 11023023321330,27
Muziekdrukkerijen1101011012020,02
Steendrukkerijen77(1) 0(1) 60638240442460,37
Steendrukkerijen (veelkleurig)11457187115867816940,76
Totaal2222473023216339202193412341,90
(1) Teneinde dubbeltellingen te vermijden, worden één of meerdere personeelsleden die eveneens werkzaam zijn voor andere bedrijfsafdelingen (categorie niet-arbeiders) hier niet vermeld