print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Gemeente Niel

Sector KERAMISCHE NIJVERHEID: Uitslagen


Bedrijfsgroepen Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Pannenmakerijen [niet gemechaniseerde produktie van dakpannen, tegels en andere materialen in terracotta]01700000000000,00
Gemechaniseerde steenbakerijen0100000000000,00
Niet-gemechaniseerde steenbakkerijen01900000000000,00
Terracotta pottenbakkerijen1102025057070,76
Totaal13802025057070,76