print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Gemeente Hamoir

Sector BOEKNIJVERHEID: Uitslagen


Bedrijfsgroepen Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Boekbinderijen, boekbinderijen en produktie van registers, schrijfboeken, enz. (werkplaatsen voor)1101010001011,03
Boekdrukkerijen1101011012022,06
Totaal2202021013033,09