print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Gooik

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen4404040004041,03
Klompennijverheid151501501510010250256,46
Meubelnijverheid2201010001010,26
Timmer- en schrijnwerk1313013013505180184,65
Wagenmakerijen en koetswerk2202022024041,03
Zagen en voorbereiden van hout45040418018220225,68
Totaal4041039039350357407419,12