print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Emptinne

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen1101010001010,43
Timmer- en schrijnwerk2202020002020,85
Wagenmakerijen en koetswerk2201011012020,85
Zagen en voorbereiden van hout1101012023031,28
Totaal6605053038083,42