print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Anthisnes

Sector LEDER- EN HUIDENNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van lederen schoenen660606909150153,96
Fabricage van specifieke leder- en huidwaren1101012023030,79
Totaal77070711011180184,75