print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Deinze

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen1515014014505190191,64
Klompennijverheid660606505110110,95
Meubelnijverheid77070714115211221,90
Timmer- en schrijnwerk141401501519019340342,93
Wagenmakerijen en koetswerk8932110116817857917968,28
Zagen en voorbereiden van hout5504045059090,78
Totaal55563257057116181341731819116,48