print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Champlon

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen1100000000000,00
Klompennijverheid1111011011440445505548,67
Timmer- en schrijnwerk770707303100108,85
Wagenmakerijen en koetswerk2202021013032,65
Zagen en voorbereiden van hout1102020002021,77
Totaal2222022022480487007061,95