print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bonnert

Sector KLEDINGNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van kleding141407916000791622,54
Kleding gerelateerde nijverheden 4400440000445,63
Totaal18180713200007132028,17