print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bomal

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen2202020002025,71
Klompennijverheid1101010001012,86
Timmer- en schrijnwerk3303030003038,57
Wagenmakerijen en koetswerk1101012023038,57
Zagen en voorbereiden van hout2202020002025,71
Totaal9909092021101131,43