print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Zonnegem

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen1101010001010,53
Klompennijverheid77070710010170179,04
Meubelnijverheid4404040004042,13
Timmer- en schrijnwerk2202020002021,06
Wagenmakerijen en koetswerk1101010001010,53
Totaal1515015015100102502513,30