print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Wellen

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen4404040004043,15
Klompennijverheid1919019019160163503527,56
Meubelnijverheid1101010001010,79
Timmer- en schrijnwerk13130130132021501511,81
Wagenmakerijen en koetswerk2202020002021,57
Totaal3939039039180185705744,88