print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Waanrode

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen2202020002025,56
Klompennijverheid1101010001012,78
Timmer- en schrijnwerk67060600060616,67
Wagenmakerijen en koetswerk3303030003038,33
Zagen en voorbereiden van hout1101010001012,78
Totaal13140130130001301336,11