print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Vollezele

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen2202020002021,12
Klompennijverheid8808080008084,47
Timmer- en schrijnwerk5505051016063,35
Wagenmakerijen en koetswerk3303030003031,68
Zagen en voorbereiden van hout1616016016000160168,94
Totaal34340340341013503519,55