print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Velaines

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen2202020002021,21
Klompennijverheid7706060006063,64
Meubelnijverheid3303030003031,82
Timmer- en schrijnwerk1010010010000100106,06
Wagenmakerijen en koetswerk5505053038084,85
Totaal27270260263032902917,58