print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Tildonk

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Klompennijverheid5505054049098,26
Timmer- en schrijnwerk5505051016065,50
Wagenmakerijen en koetswerk1101013034043,67
Zagen en voorbereiden van hout3503036069098,26
Totaal1416014014140142802825,69