print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Thirimont

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Klompennijverheid44040440480813,33
Meubelnijverheid1101010001011,67
Timmer- en schrijnwerk1101010001011,67
Wagenmakerijen en koetswerk55050520270711,67
Totaal11110110116061701728,33