print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Strijtem

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen3303030003038,82
Klompennijverheid1201010001012,94
Timmer- en schrijnwerk2202020002025,88
Wagenmakerijen en koetswerk22020220240411,76
Totaal8908082021001029,41