print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Spa

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen780707314101111,18
Meubelnijverheid192001801817017350353,77
Timmer- en schrijnwerk222342202226026480485,17
Wagenmakerijen en koetswerk790707606130131,40
Zagen en voorbereiden van hout1101010001010,11
Totaal566145505552153107110811,63