print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bettincourt (Bettenhoven)

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen1101011012023,51
Timmer- en schrijnwerk1101010001011,75
Wagenmakerijen en koetswerk1101010001011,75
Zagen en voorbereiden van hout1101012023035,26
Totaal44040430370712,28