print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Sint-Maria-Oudenhove

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen2202020002020,41
Klompennijverheid9909090009091,86
Meubelnijverheid1101013034040,83
Timmer- en schrijnwerk6606060006061,24
Wagenmakerijen en koetswerk4404040004040,83
Totaal2222022022303250255,18