print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Schoonaarde

Sector HOUT- EN MEUBELNIJVERHEID: Uitslagen


Subsectoren Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Fabricage van houten voorwerpen2202020002021,26
Klompennijverheid5505050005053,14
Timmer- en schrijnwerk5505050005053,14
Wagenmakerijen en koetswerk1101010001010,63
Zagen en voorbereiden van hout3303030003031,89
Totaal16160160160001601610,06